Privacybeleid

 

Verantwoordelijkheid

Voor InnerArt is de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. InnerArt respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld en in overeenstemming zijn met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

Dit betekent ondermeer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Het onderstaande privacy-beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met InnerArt.

 Persoonsgegevens

InnerArt kan persoonsgegevens van u verwerken in verband met:

 • Aanmelding voor persoonlijke begeleiding in de vorm van therapie of coachin
 • Aanmelding voor een training, workshop of cursus
 • Aanmelding voor meer informatie of voor een kennismakingsgesprek
 • Afnemen van een training, workshop of cursus bij InnerArt, als particulier, bedrijf of organisatie
 • Aankopen van een kunstwerk

InnerArt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam of de naam van de organisatie/het bedrijf waarvoor u werkt.
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankrekeningnummer
 • Huisarts, in belang van behandeling/begeleiding
 • Bijzondere persoonsgegevens die u actief verstrekt in het kader van behandeling/begeleiding, bijvoorbeeld m.b.t. werk, relatie, geloofsovertuiging, gezondheid.

Wanneer u bij InnerArt therapie of coaching volgt wordt een dossier aangelegd. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en het verloop van de sessies. Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts. Als uw behandelend therapeut/coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Waarom InnerArt gegevens verwerkt

 • Het voeren van administratie, facturering, met vermelding van:
  • Naam, adres en woonplaats
  • Een korte omschrijving van de geleverde dienst of product
  • De datum van de geleverde dienst
  • De kosten van de geleverde dienst of product, inclusief btw
 • Afhandeling van inschrijving voor training/cursus/workshop of aanmelding voor therapie/coaching.
 • Communicatie en informatie over diensten en producten van InnerArt, bijvoorbeeld training/cursus/workshop of therapie/coaching, per mail, app of telefoon.
 • Informatie over het aanbod van InnerArt, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief of persoonlijke mail.
 • Wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van belastingaangifte, administratie- en bewaarplicht.
 • Gegevens uit uw dossier kunnen om de volgende redenen gedeeld worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Beeldmateriaal

Voor promotiedoeleinden (website, nieuwsbrief, social media) zal InnerArt af en toe foto’s publiceren. Hiervoor wordt u expliciet om toestemming gevraagd.

Bewaartermijn

InnerArt bewaart uw gegevens niet langer dan nodig om te kunnen doen waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist 15 jaar bewaard.

 Beveiliging van persoonsgegevens

InnerArt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Versleuteling van data op de harde schijf zodat ook na ontvreemding/verlies van de computergegevens niet zijn uit te lezen. De website van InnerArt maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

LinkedIn/Facebook

Op de website(s) zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of om te delen op sociale netwerken zoals LinkedIn en Facebook.
Leest u de privacyverklaring van LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) en Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation) (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij via deze link verwerken.

 Computerprogramma’s of -systemen

InnerArt gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Apple Mail voor het mailcontact met klanten
 • Whatsapp voor directe communicatie met klanten en belanghebbenden
 • Microsoft Office, Word, Excell
 • InnerArt maakt geen gebruik van contactformulieren, cookies of plug-ins

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@inner-art.eu. U dient uw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren, zodat InnerArt zo goed mogelijk in staat is aan uw verzoek gehoor te geven. In sommige gevallen vraagt InnerArt hiervoor om uw legitimatie, ter bescherming van uw privacy. InnerArt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 Aanpassing privacystatement

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Iedere aanpassing van deze verklaring wordt gepubliceerd op de website.

 Contact

Als er vragen zijn over de privacystatement of over andere zaken stel ze dan via de mail: info@inner-art.eu