ACT


Er is evenveel leven in een moment van pijn als in een moment van vreugde.

 

ACT is een afkorting voor Acceptance and Commitment Therapy. Het verschilt van andere therapievormen omdat het niet gericht is op het wegnemen of veranderen van pijn en lijden maar op het kiezen van een andere verhouding ertoe. Het woord ACT zelf verwijst naar actie, door waarden geleid handelen, de afkorting wordt om deze reden ook zo uitgesproken.

Ieder mens krijgt in zijn of haar leven te maken met gebeurtenissen en processen die pijn veroorzaken en waarover geen controle uitgeoefend kan worden; ziekte, ouderdom, de dood, gevoelens van gemis of verlies. Als je die niet accepteert ga je ze op één of andere manier vermijden, zodat je ze niet hoeft te voelen. Of je probeert de situatie naar je hand te zetten, te veranderen. Dat kost allemaal ongelooflijk veel energie, het beperkt je en het helpt meestal niet.

Je kunt ook je eigen lijden creëren door belemmerende gedachtes en oordelen over situaties, jezelf en anderen, in de toekomst of het verleden. Deze gedachten gaan ‘je verhaal’ vormen en zijn meestal weinig behulpzaam, maken bang, boos, verdrietig, eenzaam.

Gelukkig kun je leren in het hier en nu naar je gedachten en gevoelens te kijken, ruimte aan te geven en ze los te laten of ze te accepteren. Aandachtsoefeningen en lichaamsgerichte oefeningen ondersteunen dit leerproces.

Als je weet wat echt belangrijk voor je is, hoe je invulling wilt geven aan je leven, wat voor jou van waarde is, dan vormt dat de motivatie en inspiratie van je handelen en kun je van daaruit je gedrag veranderen. Dit vraagt een actieve, volledig bewuste en aanwezige houding, openstaan voor ervaringen en de bereidheid keuzes te maken. ACT doet hiermee een groot beroep op het nemen van je eigen verantwoordelijkheid, ondanks de angst die daar onvermijdelijk bij hoort.